Skærtorsdag, 29. marts, kl. 19.00 inviterer vi til påskefejring. Vi mødes i kirkens café og spiser sammen, og alle bedes medbringe en ret til det store fælles bord. Under måltidet vil vi lytte til nogle af de bibelske tekster, der knytter sig til skærtorsdags nadverfejring, samt fejre nadver sammen. Efter måltidet er der en stille, meditativ refleksion i kirkesalen. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Vel mødt til en god aften.