Onsdag den 18. september kl. 14 får SeniorTræf besøg af tidligere rektor Bent Hylleberg, Tølløse. Han vil tale over emnet: “Hvad lavede danske baptister mon under 2. verdenskrig?” Da det i år er 75 år siden, det danske politi blev taget af den tyske besættelsesmagt, vil foredraget især handle om baptister, der var betjente. Og han vil især inddrage baptister, der havde relation til Roskilde. En af dem var Gert Sørensen. Han blev som betjent taget af tyskerne og sendt til KZ-lejre i Tyskland. Bent Hylleberg er kirkehistoriker og skriver pt. en bog om emnet.