All In

All In

All In Hvad er All In? All In er for alle i alderen 12-16 år. Vi tager udgangspunkt i Jesu ord fra Matthæusevangeliet 5,37, hvor der står ”i jeres tale skal et ja være et ja og nej være et nej” – og det betyder, at vi går fuldt og helt ind på at være efterfølgere af...
Børnekirke

Børnekirke

Børnekirke Efter en fælles opstart ved gudstjenesterne, går børnene ud til deres eget program i “Børnekirken”. Her lærer vi at have omsorg og respekt for hinanden. Vi ønsker at styrke børnenes indbyrdes venskab og give dem gode relationer til menigheden....
Mønsterbrydning

Mønsterbrydning

Mønsterbrydning Mønsterbrydning “Mønsterbrydning” er en undervisningsserie baseret på 12-trinsprogrammet. Det er ikke et terapeutisk forløb, men giver redskaber til selvhjælp. Hvem henvender kurset sig til? Kurset henvender sig til alle, der sidder fast i...
Netværksgrupper

Netværksgrupper

Netværksgrupper I Roskilde Baptistkirke ønsker vi at tage del i hinanden både når det gælder tro og hverdagsliv. I en stor menighed er det umuligt at have et tæt fællesskab med alle, men i vores netværksgrupper, er der mulighed for at vandre sammen med 5-12 andre...
Projekt Faros

Projekt Faros

Projekt Faros I Roskilde Baptistkirke har vi et stort ønske om at være engageret internationalt. Vi lever i en del af verden, hvor de færreste af os mangler noget, og vi er derfor af den overbevisning, at vi skal give ud af vores overskud til folk, der trænger andre...