Mønsterbrydning

Mønsterbrydning

“Mønsterbrydning” er en undervisningsserie baseret på 12-trinsprogrammet. Det er ikke et terapeutisk forløb, men giver redskaber til selvhjælp.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til alle, der sidder fast i en dårlig vane eller et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster.

Hvordan fungerer det?

En typisk aften starter vi med kaffe og hyggeligt samvær fulgt af undervisning, gruppesamling og oplæg til næste uge. Mindre udgifter til kaffe og bog må påregnes.

Betingelse for deltagelse i kurset er, at tavshedspligten respekteres.

Næste mønsterbrydningskursus

Næste mønsterbrydningskursus løber fra 5. september 2019 til 28. november 2019, torsdage kl. 18.45 – 21.00. Der er introaftener 22. og 29. august. Til disse to aftener ønskes tilmelding.

Kontaktpersoner

Kjeld Gudmandsen, 2076 8211, kgudmandsen@hotmail.com